Voor de een is het een noodoplossing, voor de ander een droom die waarheid wordt: wonen in een camper. Maar in hoeverre is dat nu eigenlijk toegestaan en tegen welke problemen kun je aanlopen? We leggen het je uit in deze blog!

Is wonen in een camper toegestaan?

Laten we eerst ingaan op de belangrijkste vraag: is het überhaupt toegestaan je vaste woon- of verblijfplaats op te geven voor de permanente bewoning van een camper? Het antwoord luidt “ja, maar…”. Dat wil zeggen: het is mogelijk op legale wijze een camper te bewonen, maar er zijn de nodige haken en ogen om rekening mee te houden.

Waar woon je ‘op papier’?

Van belang is dat je ingeschreven staat bij een adres dat te vinden is in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit mag zowel een officieel woonadres zijn als een briefadres. Je hoeft dus geen woning te bezitten of te huren, al maakt dit de verdere gang van zaken wel eenvoudiger. Heb je namelijk alleen een briefadres (een ‘echt’ adres, niet te verwarren met een postbus, dit laatste is namelijk niet toegestaan), dan zijn er namelijk strikte regels. Zo moet de bewoner van je briefadres je schriftelijk toestemming geven zijn of haar adres als briefadres te gebruiken en is deze persoon er tevens verantwoordelijk voor dat je daadwerkelijk je post ontvangt. Het adres moet bovendien ingeschreven zijn bij het BRP.

In hoeverre ‘woon’ je in Nederland?

Om zelf ook ingeschreven te blijven in het BRP – zodat je onder meer in aanmerking komt voor toeslagen, uitkeringen en een zorgverzekering – dien je ten minste vier maanden per jaar in Nederland te zijn. Ben je langer dan acht maanden in het buitenland, dan beschouwt de staat je als geëmigreerd en verlies je hierboven genoemde rechten. Het Nederlands staatsburgerschap behoud je overigens natuurlijk wel.

Het is daarom zaak om te kunnen aantonen dat je jaarlijks minimaal vier maanden in Nederland verblijft. Hiervoor verzamel je bonnetjes, afschriften, loonstroken en dergelijke. Mocht bijvoorbeeld de fiscus een onderzoek instellen en je kunt niet aantonen dat je gedurende de gestelde termijn in Nederland verbleef, dan kan je dit een boete opleveren en bestaat bovendien de kans dat je ontvangen toeslagen en dergelijke terug moet betalen.

Hoe zit het met de camper zelf?

Tot slot kan ook het bezit van een camper ‘an sich’ een probleem vormen, wanneer je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Je moet immers telkens weer op zoek naar een nieuwe plaats om te overnachten, aangezien er lang niet overal wild gekampeerd mag worden. Op veel camperplaatsen mag je bovendien maar een beperkt aantal nachten achtereenvolgens staan.

Daarnaast kan het verzekeren van de camper tot problemen leiden. De verzekeringsmaatschappij zal namelijk naar je woonadres vragen. Een briefadres is niet voldoende. Bovendien zal de verzekeraar je camper in de meeste gevallen alleen willen verzekeren, wanneer deze op recreatieve wijze gebruikt wordt. Dus niet voor permanente bewoning, cq. langer dan acht maanden verblijf in het buitenland.

Conclusie?

Al met al lijkt wonen in een camper dus tot de mogelijkheden te behoren, maar kan de camperverzekering weleens een vervelend struikelblok gaan vormen. Laat je dus vooraf goed informeren door verschillende verzekeraars. En blijkt het tóch niet mogelijk je woning voorgoed in te ruilen voor een huis op vier wielen? Dan kun je natuurlijk altijd nog besluiten een keer een camper te huren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *